Hur vi hanterar Corona

Öppet som vanligt

Vi håller öppet och fungerar som normalt, med säkerhet som första prioritet. Vi vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att våra gäster ska kunna känna sig säkra när de bor på eller besöker Hedenlunda Slott. Känner du dig sjuk eller om du nyligen rest från drabbade riskområden förlitar vi oss på att du som individ tar ditt ansvar och stannar hemma. Se text nedan ” GÄLLANDE CORONA – COVID-19”

Vid om- eller avbokningar

Kontakta info@hedenlundaslott.se eller ring 0157-754 00. Vi hoppas att ni genomför arrangemangen eller har möjlighet att boka om till annat datum.

Gällande Corona – Covid-19

På Hedenlunda Slott bevakar och följer vi utvecklingen av situationen kring Covid-19.  Vår högsta prioritet är våra gästers och vår personals hälsa och välbefinnande. För att säkerställa det har vi upprättade rutiner och planer och vi håller öppet och fungerar som normalt. Vi följer de riktlinjer som ges av lokala hälsovårdsmyndigheter och agerar i enlighet med de rutiner som vi upprättat och som gäller i händelse av upptäckt av Covid-19 på vår anläggning.

Hos oss är hygien och renlighet alltid högt prioriterat. Vi betonar också vikten av god handhygien i enlighet med rekommendationer från lokala hälsovårdsmyndigheter. Vi har strikta rutiner för vår personals handhygien i samband med köksarbete, måltider och toalettbesök. Handspritningsstationer finns utsatta runt om bl a i och utanför matsalar och vid toaletter. Vi vill också uppmuntra våra gäster att tvätta sina händer ofta med tvål och varmt vatten.

Vad vi gör på Hedenlunda Slott för att garantera gästernas säkerhet:

 • Vi följer riktlinjer och rekommendationer från lokala hälsovårdsmyndigheter
 • Information om Covid-19 och instruktioner har givits till hotelledningen
 • Ökat fokus på handhygien
 • Stärkta rutiner för städning, rengöring och hygien
 • Regelbunden desinficering av frekvent använda ytor som ex dörrhandtag och kortterminaler
 • Upprätthållna rutiner för kollegor som är sjuka

Säkerhetsåtgärder som alla kan vidta för att skydda sig själva
och andra mot Covid-19

 • Tvätta händerna ofta
 • Ha handdesinfektion till hands
 • Undvika onödig handkontakt med andra
 • Hålla händerna borta från ögon, näsa och mun
 • Hålla för munnen med armbågen vid hosta och nysningar
 • Hålla minst en meters avstånd från hostande eller nysande personer

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Denna information gäller tills att annat anges och kan uppdateras vid senare tillfälle.

 

Dela: