Historia

Hedenlunda Slott ligger naturskönt i Vadsbro socken, mitt i Sörmland. Gården har en spännande historia med anor från 1000-talet. Gravfält och den runsten som finns i parken är från yngre järnåldern och vittnar om att denna plats tidigt var bebodd. I ett pergamentbrev daterat den 8 september 1336, skrivet på latin, finns förste namngivna ägaren Karolus in Hedenlundum.

På 1570-talet är Hertig Karl (IX) ägare av gården. 1582 ger han gården  till den skotske adelsmannen Hans Stuart. Släkten Stuart är sedan ägare till Hedenlunda Slott i tre generationer fram till 1683.

I mitten av 1700-talet fick en mycket ung Helena Magdalena Wrangel dåvarande Hedenlunda Slott i morgongåva av sin make Carl Fredrik Hamilton. Hedenlunda Slott bestod då av en huvudbyggnad och fyra flyglar, samtliga låga träbyggnader. När hon några få år senare blev änka, bestämde hon sig för att låta uppföra den byggnad vi i dag kallar Hedenlunda Slott. I 60 år levde hon sedan som änka på sitt älskade Hedenlunda Slott.

Sedan 1972 har det bedrivits konferensverksamhet på Hedenlunda Slott med ägare som SAAB, SAAB-SCANIA och SCANIA.

Sedan januari 2010 är Hedenlunda Slott åter i privat ägo sedan Scania CV AB valde att sälja Hedenlunda Slott till Cemoni Olsson

Dela: