Miljöarbete

Vår målsättning är att miljötänkande skall bli en naturlig del i det dagliga arbetet och att vi kan erbjuda våra gäster en produkt som produceras med minsta möjliga belastning på miljön utan att det av denna anledning ger avkall på service och kvalité.

Fastighet

 • Vi arbetar aktivt med daglig temperaturreglering av våra lokaler och byggnader.
 • Vår elleverantör levererar grön miljöklassad el. (Vattenfall)
 • Vi har regelbunden kontroll av vatten och elförbrukningen.
 • Vi byter kontinuerligt ut våra lampor mot lågenergilampor.
 • Vi har vår egen brunn där allt vårt vatten kommer ifrån.
 • Vi har vårt egna reningsverk.

 

Kemikalier

 • Vi har god ordning på vår kemikaliehantering och använder i den mån det är möjligt kemikaliefria och miljömärkta städ medel/metoder.
 • Vi jobbar regelbundet med utbildning för vår personal.
 • All dosering av rengöringsmedel sker med automatik.
 • Vi ställer krav på våra leverantörer att de har en god miljöpolicy

 

Källsortering

 • Glas, Hårdplast, mjukplast, papper, wellpapp, metall och miljöfarligt avfall sorteras.
 • Vi har vår egen kartongpress för att minska hämtningar.
 • Vi har vår egen kompost

 

Kontoret

 • Alla våra konferenslokaler är utrustade med en låda av returfiber för återvinning av papper.
 • Vi använder oss av miljöklassade pappersprodukter.
 • Allt eftersom byter vi ut våra kontorsmaskiner mot energisnåla och miljömärkta maskiner.
 • Vi planerar våra inköp.

 

Inköp

 • Vi föredrar returglas och storförpackningar och undviker portions och engångsförpackningar.
 • Vi tar ej emot onödigt emballage från våra leverantörer.
 • Vi jobbar aktivt med att planera våra inköp för att undvika onödiga körningar.
 • Vi ställer krav på våra leverantörer att de har en god miljöpolicy

 

Mat / Råvaror

 • Vid inköp skall ekologiska och närodlade råvaror prioriteras.
 • Våra menyer planeras efter våra svenska säsonger för att undvika onödig transport.

 

 

Vi på Hedenlunda slott är stolta över att vara miljömärkta med Green Key.

 

Green Key är en ledande internationell miljömärkning för anläggningar i turistbranschen med fler än 2600 miljömärkta anläggningar i 56 länder världen över. Green Key stöds av World Tourism Organization (WTO) och United Nations Environment Programme (UNEP).

Green Key

www.greenkey.global

 

Dela: